Wikiscan
ar.wikipedia.orgDateTotalArticleمستخدمويكيبيدياملفميدياويكيقالبمساعدةتصنيفبوابةوحدةإضافةتعريف الإضافة
December
248,070
181,941
73 %
5,366
2.2 %
7,047
2.8 %
556
0.2 %
21
0.0 %
4,932
2.0 %
98
0.0 %
22,269
9.0 %
2,101
0.8 %
47
0.0 %
November
261,666
194,608
74 %
5,779
2.2 %
8,207
3.1 %
833
0.3 %
10
0.0 %
7,463
2.9 %
98
0.0 %
19,187
7.3 %
3,666
1.4 %
63
0.0 %
October
166,560
115,193
69 %
4,315
2.6 %
5,139
3.1 %
594
0.4 %
50
0.0 %
6,992
4.2 %
46
0.0 %
9,778
5.9 %
3,807
2.3 %
103
0.1 %
September
272,578
211,569
78 %
4,517
1.7 %
5,041
1.8 %
857
0.3 %
54
0.0 %
13,786
5.1 %
50
0.0 %
11,768
4.3 %
5,227
1.9 %
148
0.1 %
August
291,688
191,698
66 %
6,178
2.1 %
5,868
2.0 %
5,576
1.9 %
33
0.0 %
5,701
2.0 %
67
0.0 %
9,381
3.2 %
3,251
1.1 %
199
0.1 %
July
232,612
177,329
76 %
5,885
2.5 %
5,057
2.2 %
1,572
0.7 %
20
0.0 %
5,478
2.4 %
43
0.0 %
12,212
5.2 %
3,637
1.6 %
117
0.1 %
June
199,256
146,099
73 %
5,581
2.8 %
4,503
2.3 %
453
0.2 %
27
0.0 %
4,773
2.4 %
27
0.0 %
10,116
5.1 %
5,292
2.7 %
73
0.0 %
May
217,560
166,551
77 %
5,088
2.3 %
5,277
2.4 %
464
0.2 %
39
0.0 %
3,877
1.8 %
96
0.0 %
4,344
2.0 %
6,173
2.8 %
122
0.1 %
April
338,773
194,475
57 %
5,637
1.7 %
4,675
1.4 %
385
0.1 %
35
0.0 %
3,249
1.0 %
53
0.0 %
5,064
1.5 %
1,973
0.6 %
28
0.0 %
March
360,051
261,548
73 %
6,510
1.8 %
3,888
1.1 %
450
0.1 %
195
0.1 %
4,235
1.2 %
27
0.0 %
9,018
2.5 %
3,325
0.9 %
38
0.0 %
February
177,746
124,627
70 %
6,442
3.6 %
5,147
2.9 %
315
0.2 %
134
0.1 %
4,165
2.3 %
23
0.0 %
6,021
3.4 %
4,517
2.5 %
44
0.0 %
January
211,752
106,386
50 %
5,991
2.8 %
3,875
1.8 %
357
0.2 %
33
0.0 %
4,422
2.1 %
21
0.0 %
56,348
27 %
4,989
2.4 %
36
0.0 %
Dateنقاشنقاش المستخدمنقاش ويكيبيديانقاش الملفنقاش ميدياويكينقاش القالبنقاش المساعدةنقاش التصنيفنقاش البوابةنقاش الوحدةنقاش الإضافةنقاش تعريف الإضافةموضوع
December
964
0.4 %
22,033
8.9 %
287
0.1 %
7
0.0 %
57
0.0 %
11
0.0 %
108
0.0 %
45
0.0 %
28
0.0 %
November
1,037
0.4 %
19,888
7.6 %
365
0.1 %
5
0.0 %
9
0.0 %
30
0.0 %
31
0.0 %
37
0.0 %
27
0.0 %
38
0.0 %
October
602
0.4 %
19,495
12 %
191
0.1 %
12
0.0 %
63
0.0 %
51
0.0 %
21
0.0 %
39
0.0 %
September
1,067
0.4 %
18,115
6.6 %
134
0.0 %
19
0.0 %
54
0.0 %
8
0.0 %
48
0.0 %
24
0.0 %
August
1,089
0.4 %
62,172
21 %
138
0.0 %
2
0.0 %
10
0.0 %
69
0.0 %
13
0.0 %
91
0.0 %
26
0.0 %
July
885
0.4 %
19,902
8.6 %
134
0.1 %
1
0.0 %
10
0.0 %
35
0.0 %
6
0.0 %
144
0.1 %
15
0.0 %
June
962
0.5 %
20,863
10 %
173
0.1 %
13
0.0 %
82
0.0 %
1
0.0 %
123
0.1 %
34
0.0 %
1
0.0 %
May
1,356
0.6 %
23,772
11 %
120
0.1 %
6
0.0 %
60
0.0 %
10
0.0 %
109
0.1 %
49
0.0 %
April
1,043
0.3 %
121,811
36 %
140
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
25
0.0 %
8
0.0 %
62
0.0 %
8
0.0 %
March
1,046
0.3 %
69,430
19 %
101
0.0 %
3
0.0 %
31
0.0 %
5
0.0 %
67
0.0 %
32
0.0 %
February
1,139
0.6 %
24,605
14 %
163
0.1 %
3
0.0 %
100
0.1 %
11
0.0 %
124
0.1 %
10
0.0 %
January
1,440
0.7 %
27,160
13 %
150
0.1 %
3
0.0 %
2
0.0 %
49
0.0 %
7
0.0 %
186
0.1 %
15
0.0 %